Η Διάσωση των Πέτρινων Γεφυριών της Ηπείρου

Βίντεο: 
Η Διάσωση των Πέτρινων Γεφυριών

Ινστιτούτο Βαλκανικής Αρχιτεκτονικής, 2012.
"Αν υπάρχουν σήμερα τα γεφύρια αυτά, οφείλεται στην Εφορεία αυτή και στον Σπύρο Πανταζή."