Πρώτη Υδατογέφυρα στη Θέση Βρυσάκια

Πρώτη Υδατογέφυρα στη Θέση Βρυσάκια

Το πρώτο τμήμα απο το υδραγωγείο το οποίο βρίσκεται στη περιοχή του Αργασίου.

Οδηγίες Πρόσβασης: 
Θα το συναντήσουμε στην περιοχή Βρυσάκια στο Αργάσι.
Ημερομηνία Καταγραφής: 
Δευ, 28/10/2013
Νομός: 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Κοινότητα: 
Αργάσι
Μορφή: 
Υδατογέφυρο (δεκάτοξο μάλλον)
Άνοιγμα Τόξου: 
6,00 μ.
Μήκος Καταστρώματος: 
100 μ.
Πλάτος Καταστρώματος: 
1,00 μ.
Κατάσταση: 
Καλή
Στοιχεία: 
Ο Ντίνος Κονόμος αναφέρει στον β΄ τόμο <<Ζάκυνθος - Ύπαιθρος χώρα>> (Αθήνα 1979) στην σελίδα 54: "Εθαύμασαν την τόλμην του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη οι σύγχρονοι Ζακύνθιοι ότε έιδον αυτόν έφιππον καί έχοντα οπισθοκαβάλα τον Υιόν του Πάνον να διατρέχει τας καμάρας του υδραγωγείου Ζακύνθου, των οποίων η αψίς έχει ύψος 1255 ποδών και πλάτος 3, κτισμένη εντός κρημνώδους φάραγγός" .
Βιβλιογραφικές και Γραπτές Πηγές: 
Γιώργος και Έυη Μπελληγιάννη, Πέτρινα τοξωτά γεφύρια της Ελλάδας, εκδ. Μίλητος, 2011, σ. 471
Προφορικές Μαρτυρίες: 
Αθανασία Τσουκαλά
Φωτό: Αθανασία Τσουκαλά
Φωτό: Αθανασία Τσουκαλά
Φωτό: Αθανασία Τσουκαλά
Φωτό: Αθανασία Τσουκαλά
Φωτό: Αθανασία Τσουκαλά