Ρωμαϊκό Υδραγωγείο Μόριας

Ρωμαϊκό Υδραγωγείο Μόριας

Τμήμα τοξοστοιχίας του ρωμαϊκού υδραγωγείου της Μυτιλήνης που σώζεται στη θέση Μόρια, σε μήκος 170 μ., με 17 τόξα. Κάθε άνοιγμα υποδιαιρείται σε 3 επάλληλα τόξα που στηρίζονται σε πεσσούς. Κάθε πεσσός έχει επίκρανο, με κυμάτιο και άβακα. Στην τοιχοποιία χρησιμοποιήθηκε το "έμπλεκτον" σύστημα. Οι πεσσοί και οι θολίτες των τόξων είναι από ντόπιο μάρμαρο. Το ρωμαϊκό υδραγωγείο της Μυτιλήνης, είναι έργο πιθανώς του τέλους του 2ου ή των αρχών του 3ου μ.Χ. αιώνα. Έχει έντονα κλασικιστικά στοιχεία, γι' αυτό και θεωρήθηκε αδριάνειο. Κατασκευάσθηκε για τη μεταφορά νερού από τις άφθονες πηγές του όρους Ολύμπου μέχρι την αρχαία πόλη της Μυτιλήνης, σε διαδρομή περίπου 26 χλμ. Υπολογίζεται ότι η ποσότητα νερού που προμήθευε την πόλη ήταν 127.000 κυβικά μέτρα την ημέρα.Ο τεχνικός του έργου ήταν πραγματικά μεγαλοφυής, αφού έλυσε το πρόβλημα της συνεχούς ροής του νερού, που περνούσε από ανομοιογενή εδάφη, με διαφορετική στάθμη, γεφυρώνοντας τις κοιλάδες με τοξοστοιχίες, πάνω από τις οποίες περνούσαν οι αγωγοί του νερού.
Συντάκτης
Δέσποινα Τσολάκη, Αρχαιολόγος

Οδηγίες Πρόσβασης: 
Βρίσκεται 1 χιλιόμετρο από το χωριό Μόρια.
Ημερομηνία Καταγραφής: 
Κυρ, 15/12/2013
Νομός: 
ΛΕΣΒΟΥ
Κοινότητα: 
Μόρια
Υψόμετρο: 
37 μ.
Χρονολογία: 
Μάλλον τέλος του 2ου ή αρχές του 3ου μ.Χ. αι.
Μορφή: 
Πολύτοξο (17 τόξα)
Άνοιγμα Τόξου: 
7,00 μ.
Μήκος Καταστρώματος: 
170,00 μ.
Πλάτος Καταστρώματος: 
4,00 μ.
Κατάσταση: 
Πολύ καλή
Βιβλιογραφικές και Γραπτές Πηγές: 
α)Γιώργος και Έυη Μπελληγιάννη, Πέτρινα τοξωτά γεφύρια της Ελλάδας, εκδ. Μίλητος, 2011, σ. 490-491 β)www.odysseus.culture.gr
Προφορικές Μαρτυρίες: 
Παναγιώτα Καμπουρέλλη
Φωτό: Παναγιώτα Καμπουρέλλη
Φωτό: Παναγιώτα Καμπουρέλλη
Φωτό: Παναγιώτα Καμπουρέλλη
Φωτό: Παναγιώτα Καμπουρέλλη
Φωτό: Παναγιώτα Καμπουρέλλη
Φωτό: Παναγιώτα Καμπουρέλλη
Φωτό: Παναγιώτα Καμπουρέλλη
Φωτό: Παναγιώτα Καμπουρέλλη
Φωτό: Παναγιώτα Καμπουρέλλη
Φωτό: Παναγιώτα Καμπουρέλλη
Φωτό: Παναγιώτα Καμπουρέλλη
Ρωμαϊκό Υδραγωγείο Μόριας