Τα Δύο Γεφύρια

Τα Δύο Γεφύρια

Τα δυο γεφύρια βρίσκονται στη περιοχή της Κάτω Λάβδανης. Πρόκειται για μοναδική κατασκευή "δίδυμων γεφυριών" που σχηματίζουν γωνία 90 μοιρών μεταξύ τους. Γεφυρώνουν τον Κοσοβίτικο στη γέννησή του. Ως έτος κατασκευής τους φέρεται το 1904.

Οδηγίες Πρόσβασης: 
Οδηγώντας από το Βρίστοβο για τη Λάβδανη τα συναντούμε στο αριστερό μας χέρι πρίν μπούμε στη Λάβδανη.
Ημερομηνία Καταγραφής: 
Σάβ, 21/01/2012
Νομός: 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Κοινότητα: 
Κάτω Λάβδανη
Ποταμός: 
ΚΟΥΣΟΒΙΤΚΟΣ
Συντεταγμένες: 
N 39° 46΄59,5΄΄ E 020° 29΄03,4΄΄
Υψόμετρο: 
270
Χρονολογία: 
1904
Κτίστες: 
Κοράκης
Μορφή: 
Δίτοξο με γωνία 90 μοιρών.
Άνοιγμα Τόξου: 
4,00 μ. (αριστερό) - 5,00 μ. (δεξιό)
Ύψος Τόξου: 
3,40 (2,60 + 0,80) μ. (αριστερό) - 4,00 (3,10 + 0,90) μ. (δεξιό)
Μήκος Καταστρώματος: 
8,50 μ. (αριστερό) - 11,00 μ. (δεξιό)
Πλάτος Καταστρώματος: 
1,50 μ. (αριστερό) - 1,20 μ. (δεξιό)
Κατάσταση: 
Πολύ καλή
Επιγραφή: 
1904
Βιβλιογραφικές και Γραπτές Πηγές: 
α) Νίτσα Συνίκη – Παπακώστα, Πέτρινα γεφύρια, εκδ. Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων, 2002, σ. 66. β) Χρήστος Β. Μασσαλάς, Πέτρινα γεφύρια της Ηπείρου: Το παρόν του παρελθόντος, ένθετο εφημ. Πρωινός Λόγος, 10-11-2004, σ. 8.
Τα Δύο Γεφύρια
Τα Δύο Γεφύρια
Τα Δύο Γεφύρια
Τα Δύο Γεφύρια
Τα Δύο Γεφύρια
Τα Δύο Γεφύρια
Τα Δύο Γεφύρια
Τα Δύο Γεφύρια
Τα Δύο Γεφύρια
Τα Δύο Γεφύρια
Τα Δύο Γεφύρια