Περίβλεπτος

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο βρίσκεται πάνω απο το χωριό Περίβλεπτος και γεφυρώνει το ορειβατικό μονοπάτι που ανεβαίνει στο Μιτσικέλι. Σύμφωνα...

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο δεν υπάρχει πιά. Γεφύρωνε ρέμα της περιοχής που κατέληγε στην αποξηραμένη πιά λίμνη της Λαψίστας. Πήρε το όνομά...