Κερασιά

Δίτοξο πέτρινο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει τον ποταμό Κερασιώτη που χύνεται στη λίμνη Κάρλα. Βρίσκεται στο Βόρειο Πήλιο. Χτίστηκε το 1886. Το μεγάλο...