Κέντρο

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει ρέμα που χύνεται στον Αλιάκμονα ποταμό. Το μονότοξο αυτό γεφύρι χρονολογείται από το τις αρχές του 1800...