Βασιλικός

Μονότοξο οδογέφυρο το οποίο θα το συναντήσουμε καθώς κατευθυνόμαστε από το Αργάσι προς τον Βασιλικό. Ακόμη και σήμερα είναι εν χρήσει.