Τσιλιβί

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο βρίσκεται κολλημένο στο νέο δρόμο. Είναι ακόμη και σήμερα εν χρήσει.