Τσακαριασιάνο

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο βρίσκεται στο χωριό Τσακαρισιάνο στην περιοχή τoυ Πυργίου Κεφαλλονιάς. Χτίστηκε το 1830 από τον αρχιτέκτονα...