Λεωνίδιο

Πέτρινο ζευκτό γεφύρι που γεφυρώνει τον ποταμό Δαφνώνα και βρίσκεται μέσα στην πόλη του Λεωνιδίου. Το 1881 το γεφύρι υπήρχε αλλά με διαφορετική...

Τρίτοξο πέτρινο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει τον ποταμό Δαφνώνα. Στην θέση του υπήρχε πιό παλιό γεφύρι (του οποίου τα σημάδια φαίνονται ακόμη και...