Ήπειρος

Πέτρινο δίτοξο γεφύρι το οποίο βρίσκεται 2 χλμ. βορειοανατολικά του Ανθρακίτη και γεφυρώνει το Ζαγορίτικο ποταμό. Στην αρχή χρησίμευε ως...

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι με ένα ακόμη βοηθητικό τόξο (θαμμένο πιά) και με ένα βοηθητικό παράθυρο. Βρίσκεται στην περιοχή Βουδάσια κάτω απο το χωριό...

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο γεφύρωνε το μονοπάτι το οποίο ένωνε το Μέτσοβο με το Ανήλιο.

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο βρίσκεται κάτω από το χωριό Δίκορφο και πάνω στο μονοπάτι που συνδέει τους Κήπους με το Δίκορφο. Βρίσκεται μαζί...

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο βρίσκεται πάνω στην πεζοπορική διαδρομή απο Κήπους για Δίκορφο.

Πέτρινο γεφύρι το οποίο ήταν πολύτοξο και γεφύρωνε την κοιλάδα που δημιουργούσαν τα νερά της λίμνης Παμβώτιδας τα οποία έπεφταν στην λίμνη της...

Η μεγαλύτερη γέφυρα των Βαλκανίων κάποτε (και ίσως και της Ευρώπης) δεν στέκει πιά. Θύμα καί αυτή του εμφυλίου πολέμου. Τα ερειπιά της τα...

Πέτρινο γεφύρι το οποίο δεν είναι τοξωτο και ενώνει τους δύο μαχαλάδες του χωριού. Κατασκευάστηκε το 1936 για να γεφυρώσει ρέμα της περιοχής.

Το θρυλικό γεφύρι, σύμβολο της Άρτας, είναι γέφυρα του ποταμού Άραχθου. Η γέφυρα αυτή, κατά το χρονογράφο της Ηπείρου, είναι κτίσμα των προ...

Μάλλον δίτοξο πέτρινο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει το ρέμα της Όρλας στο μονοπάτι απο Αγία Βαρβάρα για Πύργο. Παλιότερα ήταν δίτοξο αλλά δυστυχώσ το...