Άρτας

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει το ρέμα που διασχίζει το χωριό. Λίγο πριν χυθεί αυτό το ρέμα στον Αχελώο ποταμό υπάρχει ο παλίος...

Η μεγαλύτερη γέφυρα των Βαλκανίων κάποτε (και ίσως και της Ευρώπης) δεν στέκει πιά. Θύμα καί αυτή του εμφυλίου πολέμου. Τα ερειπιά της τα...

Πέτρινο γεφύρι το οποίο δεν είναι τοξωτο και ενώνει τους δύο μαχαλάδες του χωριού. Κατασκευάστηκε το 1936 για να γεφυρώσει ρέμα της περιοχής.

Το θρυλικό γεφύρι, σύμβολο της Άρτας, είναι γέφυρα του ποταμού Άραχθου. Η γέφυρα αυτή, κατά το χρονογράφο της Ηπείρου, είναι κτίσμα των προ...

Βρίσκεται στην κοινότητα των Μελισσουργών. Γεφυρώνει ομώνυμο χείμμαρο που χύνεται στον ποταμό Άραχθο. Η κατασκευή του προσδιορίζεται στα τέλη του...

Μονότοξο πέτρινο γεφύρι που βρίσκεται κοντά στο χωριό Στρογγυλή του Δήμου Αμβρακικού, στη θέση "Αραπύσπητα". Κοντά του σώζονται ρωμαϊκα λουτρά και...

Μονότοξο γεφύρι που βρίσκεται στην Θέση Μπάρδα στο Βουργαρέλι. Χτίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα. Απο κάτω του περνάει ρέμα του Σαραντάπορου που...

Βρίσκεται στην είσοδο του χωριού Αθαμάνιο. Γεφυρώνει το ομώνυμο ρέμα του ποταμού Σαραντάπορου, ο οποίος καταλήγει στον Άραχθο. Το χτισιμό του...

Βρίσκεται στο Αθαμάνιο. Γεφύρωνει το ρέμα Χατζηγιάννη, που καταλήγει στον Άραχθο. Χτίστηκε στις αρχές του 20ου αιώνα.

Βρίσκεται στο χωριό Αθαμάνιο. Γεφυρώνει το ομώνυμο ρέμα, που καταλήγει στον Σαραντάπορο.