Άρτα

Το θρυλικό γεφύρι, σύμβολο της Άρτας, είναι γέφυρα του ποταμού Άραχθου. Η γέφυρα αυτή, κατά το χρονογράφο της Ηπείρου, είναι κτίσμα των προ...