Μεσόπυργος

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει το ρέμα που διασχίζει το χωριό. Λίγο πριν χυθεί αυτό το ρέμα στον Αχελώο ποταμό υπάρχει ο παλίος...