Ιωαννίνων

Πέτρινο μονότοξο γεφυράκι το οποίο γεφύρωνε ρέμα της περιοχής. Σήμερα το γεφύρι είναι απο την μία του πλευρά (την ανάντη) καταχωμένο και φυσικά το...

Πέτρινο μονότοξο γεφυράκι το οποίο γεφυρώνει ρέμα της περιοχής! Το ρέμα αυτό αφού διασχίζει το χωριό χύνεται στον Χρούσια, παραπόταμο του...

Πέτρινο μονότοξο γεφυράκι το οποίο γεφυρώνει ρέμα της περιοχής! Το ρέμα αυτό αφού διασχίζει το χωριό χύνεται στον Χρούσια, παραπόταμο του...

Μονότοξο πέτρινο γεφύρι με καταβιβασμένο τόξο. Γεφυρώνει ρέμα το οποίο καταλήγει στον Χρούσια, παραπόταμο του Καλαρρύτικου. Το τόξο έχει μία...

Πέτρινο οδογέφυρο το οποίο γεφυρώνει ρέμα της περιοχής και τους καλοκαιρινούς μήνες χρησιμοποιείται ως πέρασμα για κοπάδια προβάτων. Θα το...

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στα χωριά Αβγό και Κρυφοβό του Δήμου Δωδώνης. Γεφυρώνει ρέμα της περιοχής και σύμφωνα με...

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο υπήρχε σχεδόν στο κέντρο των Ιωαννίνων στην περιοχή των Λακκωμάτων. Το γεφύρι μπαζώθηκε την δεκαετία του 1960.

Πέτρινο μονότοξο γεφυράκι το οποίο βρίσκεται μπροστά απο τον νερόμυλο της Ιερομνήμης και γεφυρώνει το ρέμα το οποίο δημιουργείται απο τα νερά που...

Δίτοξο γεφυράκι το οποίο βρίσκεται στο χώρο που είναι ο νερόμυλος της Ιερομνήμης. Γεφυρώνει το ρέμα που ξεκινάει απο την πηγή Νήστικος, η οποία...

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο γεφύρωνει τον Λούρο ποταμό. Ακριβώς δίπλα υπάρχει το χάνι του Εμίν Αγά, το οποίο στην απελευθέρωση των Ιωαννίνων...