Ιωαννίνων

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο βρίσκεται κάτω απο το Ηλιοχώρι. Γεφυρώνει το Μεγάλο Ρέμα (Βάλε Μάρε) που χύνεται στον Ρασιανίτη, ο οποίος είναι...

Πέτρινο γεφύρι το οποίο ήταν δίτοξο. Στην δεκαετία του 70 όμως μία πλήμμυρα παρέσυρε το ένα του τόξο και αυτό αντικαταστάθηκε απο οπλισμένο...

Πέτρινο μονότοξο γεφυράκι το οποίο βρίσκεται λίγο έξω από το Ηλιοχώρι Ζαγορίου, πάνω στο παλιό μονοπάτι που συνέδεε το Ηλιοχώρι με τα Ιωάννινα και...

Δύο πέτρινα μονότοξα γεφυράκια, χτισμένα παράλληλα, με αποτέλεσμα να δημιουργούν ένα πολύ όμορφο οπτικό αποτέλεσμα! Γεφυρώνουν ρέμα εντός του...

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει ένα απο τα πολλά ρέματα της κοιλάδας του Αώου. Από το γεφύρι αυτό περνούσε το παλιό μονοπάτι που ένωνε...

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει ένα απο τα πολλά ρέματα της κοιλάδας του Αώου. Από το γεφύρι αυτό περνούσε το παλιό μονοπάτι που ένωνε...

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει το ρέμα της Μεζαριάς το οποίο χύνεται στον Βίκο ποταμό.

Πέτρινο μονότοξο εντυπωσιακό γεφύρι το οποίο γεφυρώνει τον λάκκο της Καστανιάς ο οποίος με την σειρά του χύνεται στον Άραχθο.

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει το λάκκο Βαρλιά πριν αυτός χυθεί στον μεγαλύτερο λάκκο της Καστανιάς ο οποίος καταλήγει στον Άραχθο. Το...

Το γεφύρι Ματσόπουλου γεφυρώνει το ρέμα Καστανιάς που χύνεται στο Ζαγορίτικο, παραπόταμο του Άραχθου ποταμού και εξυπηρετούσε κυρίως την...