Κηπίνα

Πέτρινο δίτοξο γεφύρι το οποίο βρίσκεται κάτω απο το χωριό Κηπίνα (πρώην Αρμπορέσι) και εξυπηρετούσε την επικοινωνία της Κηπίνας με τους Χριστούς...