Δήμος Ζίτσας

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο βρίσκεται πάνω απο το χωριό Περίβλεπτος και γεφυρώνει το ορειβατικό μονοπάτι που ανεβαίνει στο Μιτσικέλι. Σύμφωνα...

Πέτρινο μονότοξο γεφυράκι το οποίο σιγά σιγά θάβεται από τα φερτά υλικά που κατεβάζει το ρέμα και από την αδιαφορία της πολιτείας. Το γεφύρι...

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο δεν υπάρχει πιά. Γεφύρωνε ρέμα της περιοχής που κατέληγε στην αποξηραμένη πιά λίμνη της Λαψίστας. Πήρε το όνομά...

Πέτρινο Οδογέφυρο το οποίο γεφυρώνει ρέμα της περιοχής που καταλήγει στον ποταμό Καλαμά. Βρισκόταν σε παλαιόιτερη χάραξη της παλαιάς (πλέον)...

Πέτρινο Οδογέφυρο το οποίο γεφυρώνει ρέμα της περιοχής που καταλήγει στον ποταμό Καλαμά. Βρισκόταν σε παλαιόιτερη χάραξη της παλαιάς (πλέον)...

Πέτρινο μονότοξο γεφυράκι το οποίο βρίσκεται μπροστά απο τον νερόμυλο της Ιερομνήμης και γεφυρώνει το ρέμα το οποίο δημιουργείται απο τα νερά που...

Δίτοξο γεφυράκι το οποίο βρίσκεται στο χώρο που είναι ο νερόμυλος της Ιερομνήμης. Γεφυρώνει το ρέμα που ξεκινάει απο την πηγή Νήστικος, η οποία...

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι, έξω από το Σακελλαρικό. Βρίσκεται στη περιοχή της Μπριάμινας, θαμμένο σήμερα κάτω από την άσφαλτο του οδικού δικτύου.

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι που συναντάται λίγο έξω από το χωριό Κληματιά. Είναι θαμμένο κάτω από το σύγχρονο οδικό δίκτυο.

Πέτρινο οδογέφυρο που βρίσκεται, εντός του οικισμού.