Γκρίμποβο

Τα απομεινάρια του πετρογέφυρου του Τύρια, το οποίο ανατίναξαν οι Άγγλοι την κατοχή. Βρίσκεται κοντά στο σημείο που ο Τύριας σμίγει με τον Καλαμά...