Κληματιά

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι που συναντάται λίγο έξω από το χωριό Κληματιά. Είναι θαμμένο κάτω από το σύγχρονο οδικό δίκτυο.

Πέτρινο οδογέφυρο που βρίσκεται, εντός του οικισμού.

Ενώ έχουμε συνηθίσει να ακούμε για γεφύρια που γκρεμίζονται. Αυτό εδώ το γεφύρι ακολούθησε αντίστροφη πορεία και βγήκε στο φως το καλοκαίρι του...