Δήμος Ζαγορίου

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει ένα απο τα πολλά ρέματα της κοιλάδας του Αώου. Από το γεφύρι αυτό περνούσε το παλιό μονοπάτι που ένωνε...

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει το ρέμα της Μεζαριάς το οποίο χύνεται στον Βίκο ποταμό.

Το γεφύρι Ματσόπουλου γεφυρώνει το ρέμα Καστανιάς που χύνεται στο Ζαγορίτικο, παραπόταμο του Άραχθου ποταμού και εξυπηρετούσε κυρίως την...

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο βρίσκεται στη Λεπτοκαρυά Ζαγορίου και γεφυρώνει ρέμα του Ζαγορίτικου ποταμού.

Πέτρινο μονότοξο εντυπωσιακό γεφύρι το οποίο βρίσκεται στον μέγα λάκκο της Λεπτοκαρυάς και γεφυρώνει το ρέμα ποτάμι το οποίο χύνεται στον...

Πέτρινο μονότοξο γεφυράκι το οποίο είναι πάνω στο μονοπάτι που ένωνε τους Κήπους και τους Φραγκάδες. Γεφυρώνει στην αρχή του το ρέμα του Λίνου το...

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο βρίσκεται κάτω απο τους Φραγγάδες και γεφυρώνει το ρέμα του Λίνου (το οποίο χύνεται στον Ζαγορίτικο ποταμό) και...

Πέτρινο δίτοξο γεφύρι το οποίο βρίσκεται 2 χλμ. βορειοανατολικά του Ανθρακίτη και γεφυρώνει το Ζαγορίτικο ποταμό. Στην αρχή χρησίμευε ως...

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι με ένα ακόμη βοηθητικό τόξο (θαμμένο πιά) και με ένα βοηθητικό παράθυρο. Βρίσκεται στην περιοχή Βουδάσια κάτω απο το χωριό...

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο βρίσκεται κάτω από το χωριό Δίκορφο και πάνω στο μονοπάτι που συνδέει τους Κήπους με το Δίκορφο. Βρίσκεται μαζί...