Δήμος Ζαγορίου

Βρίσκεται εντός του οικισμού στο χωριό Σκαμνέλι, στη θέση Λιντζέτο, λίγα μόλις μέτρα πιο κάτω από το ομώνυμο γεφύρι. Χτίστηκε το 1891 με χορηγό...

Βρίσκεται στο χωριό Σκαμνέλι, εντός του οικισμού, στη θέση Λιντζέτο. Γεφυρώνει το Σκαμνελίωτικο ρέμα που καταλήγει στον Βίκάκη ποταμό. Χτίστηκε το...

Βρίσκεται κάτω από τον οικισμό της Ελάτης Ζαγορίου. Γεφύρωνει τον Ξηροπόταμο, που χύνεται στον Βίκο. Το έτος κατασκευής του είναι άγνωστο. Απο...

Ότι απέμεινε από το παλιό πέτρινο γεφύρι, στη σμίξη Βάρδα και Ζαγορίτικου ποταμού. Βρισκόταν κάτω από το χάνι του Καμπέρ Αγά, κοντά στο ομώνυμο...

Ένα τρίτοξο γεφύρι κάτω απο το χωριό Φραγγαδες στη θέση Τσιπριές. Γεφυρώνει ρέμα το οποίο πηγάζει λίγο πιο πάνω και αργότερα σχηματίζει τον...

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει τον Μπαγιώτικο ποταμό και ένωνε τους Νεγάδες με το Δίκορφο και τα Ιωάννινα.

Πέτρινο καλοχτισμένο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει το μπαγιώτικο ποτάμι και έχει πάρει το ονομά του απο το διπλανό ρέμα της Ντόβρης.

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει το ρέμα Μύρισι πρίν αυτό πέσει στον Μπαγιώτικο ποταμό.

Πέτρινο μικρό γεφυράκι το οποίο είναι πολύ κοντά με το γεφύρι των τριών βρύσεων και εντός του οικισμού.

Πέτρινο μικρό γεφυράκι εντός του οικισμού στην περιοχή των τριών βρύσεων.