Δήμος Ζαγορίου

Βρίσκεται έξω από το χωριό Νεγάδες . Γεφυρώνει το νεγαδιώτικο ρέμα. Το έτος κατασκευής του προσδιορίζεται στα 1840.

Κοντά στο περίφημο γεφύρι της Βωβούσας στον Αώο ποταμό βρίσκεται ένα μικρό γεφύρι, που οι κάτοικοι του χωριού το ονομάζουν «Λα Πουντίκα», βλάχικη...

Βρίσκεται στο κέντρο του χωριού Βωβούσα στην περιοχή του Ανατολικού Ζαγορίου.Κτίστηκε το 1748, στις πηγές του Αώου, από τον Αλέξη Μίσιο.

Βρίσκεται εντός του οικισμού της Δόλιανης. Το συναντάμε στα δυτικά του χωριού, πίσω από την εκκλήσια. Γεφυρώνει ρέμα που καταλήγει στον ποταμό...

Βρίσκεται εντός του οικισμού στο χωριό Δόλιανη. Το έτος κατασκευής του είναι άγνωστο. Γεφυρώνει ενα μικρό ρέμα του Βάρδα, παραπόταμου του Αράχθου...

Ένα από τα γεφυράκια που βρίσκονται εντός του οικισμού της Δόλιανης. Γεφυρώνει ρέμα του Βάρδα, παραπόταμου του Άραχθου.

Μονοτόξο γεφύρι, εντός του οικισμού στο χωριό Δόλιανη. Κοντά του βρίσκεται το ομώνυμο, μικρότερο, γεφύρι. Γεφυρώνει ρέμα που καταλήγει στον Βάρδα...

Μικρό μονοτόξο γεφύρι, εντός του οικισμού στο χωριό Δόλιανη. Κοντά του βρίσκεται το ομώνυμο, μεγαλύτερο, γεφύρι.

Το γεφύρι βρίσκεται εντός του οικισμού στην Δόλιανη. Γεφυρώνει το ρέμα της Δόλιανης, του Βάρδα (παραπόταμου του Αράχθου). Δίπλα του υπάρχει...

Το γεφύρι συναντάται στο δρόμο προς την Δόλιανη Αν.Ζαγορίου (νομός Ιωαννίνων). Γεφυρώνει τον Άραχθο-Βάρδα. Η κατασκευή του έγινε το 1867.