Ανθρακίτης

Πέτρινο δίτοξο γεφύρι το οποίο βρίσκεται 2 χλμ. βορειοανατολικά του Ανθρακίτη και γεφυρώνει το Ζαγορίτικο ποταμό. Στην αρχή χρησίμευε ως...

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι με ένα ακόμη βοηθητικό τόξο (θαμμένο πιά) και με ένα βοηθητικό παράθυρο. Βρίσκεται στην περιοχή Βουδάσια κάτω απο το χωριό...

Βρίσκεται έξω από τον Ανθρακίτη Ζαγορίου, στη θέση Φτέρη. Γεφυρώνει ρέμα του Ζαγορίτικου που καταλήγει στον Άραχθο. Το έτος κατασκευής του δεν...

Βρίσκεται στο χωριό Ανθρακίτης στο Ζαγόρι. Γεφυρώνει τον λάκκο της Λεύκης που χύνεται στον Ζαγορίτικο, και καταλήγει στον ποταμό Άράχθο. Το έτος...

Βρίσκεται στο χωριό Ανθρακίτης στο Ζαγόρι. Γεφυρώνει ρέμα του Ζαγορίτικου, παραπόταμο του Αράχθου. Το έτος κατασκευής του δεν είναι γνωστό.

Μονότοξο γεφυράκι προσφάτως συντηρημένο το οποίο συναντάμε μπαίνοντας στον Ανθρακίτη.