Δίκορφο

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο βρίσκεται κάτω από το χωριό Δίκορφο και πάνω στο μονοπάτι που συνδέει τους Κήπους με το Δίκορφο. Βρίσκεται μαζί...