Ελάτη

Βρίσκεται κάτω από τον οικισμό της Ελάτης Ζαγορίου. Γεφύρωνει τον Ξηροπόταμο, που χύνεται στον Βίκο. Το έτος κατασκευής του είναι άγνωστο. Απο...