Μεγάλο Πάπιγκο

Βρίσκεται ανάμεσα στο Μικρό και το Μεγάλο Πάπιγκο, στη θέση Λάκκος. Κτίστηκε το 1854, από τον Αναστάσιο Λώλη, και συνδέει τους δύο οικισμούς με το...

Μικρό μονότοξο πέτρινο γεφύρι στην περιοχή Μπουλουγούνσα λίγο πριν μπούμε στο μεγάλο Πάπιγκο. Γεφυρώνει ρέμα της περιοχής το οποίο χύνεται στον...