Μηλιωτάδες

Ότι απέμεινε από το παλιό πέτρινο γεφύρι, στη σμίξη Βάρδα και Ζαγορίτικου ποταμού. Βρισκόταν κάτω από το χάνι του Καμπέρ Αγά, κοντά στο ομώνυμο...

Βρίσκεται στη συμβολή των ποταμών Βάρδα και Ζαγορίτικου, κοντά στο χωριό Μηλιωτάδες, στην περιοχή του Ανατολικού Ζαγορίου.