Νεγάδες

Πέτρινο μονότοξο γεφυράκι το οποίο γεφυρώνει το Νεγαδιώτικο ρέμα. Χτίστηκε το 1861 με χορηγεία του Στέφανου Κάσσου ο οποίος ήταν ο σύμβουλος του...

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει το Νεγαδιώτικο ρέμα. Χτίστηκε το 1861 με χορηγεία του Στέφανου Κάσσου ο οποίος ήταν ο σύμβουλος του...

Τα υπολλείματα του γεφυριού που βρίσκοταν στην θέση Πέταλο, Προσεγγίζεται έπειτα από σύντομη πορεία σε χωματόδρομο στο δρομό απο τα Ιωαννίνα προς...

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει τον Μπαγιώτικο ποταμό και ένωνε τους Νεγάδες με το Δίκορφο και τα Ιωάννινα.

Βρίσκεται στη στροφή για Νεγάδες στην περιοχή Νεγαδιώτικα Ριζιανά. Γεφυρώνει το Νεγαδιώτικο ρέμα και είναι άγνωστο πότε και από ποιούς έχει...

Το πέτρινο γεφύρι στην Κάτω Βρύση βρίσκεται στους Νεγάδες Ζαγορίου. Κτίσθηκε το 1785 με χορηγία του Κων/νου Νανάτη και γεφυρώνει το Νεγαδιώτικο...

Βρίσκεται έξω από το χωριό Νεγάδες . Γεφυρώνει το νεγαδιώτικο ρέμα. Το έτος κατασκευής του προσδιορίζεται στα 1840.