Τρίστενο

Μονότοξο γεφυράκι το οποίο γεφυρώνει ρέμα στον δρόμο προς τον Προφήτη Ηλία μέσα στο χωριό.

Ενα στιβαρό γεφύρι το οποίο βρίσκεται μέσα στο Τρίστενο ακριβώς εκεί που είναι και ο μύλος του χωριού.

Το γεφύρι της Γκούρας στο Τρίστενο γεφυρώνει το ομώνυμο ρέμα το οποίο χύνεται στον Βάρδα ποταμό. Είναι αρκετά πιο κάτω απο το χωριό.