Δήμος Κόνιτσας

Μάλλον δίτοξο πέτρινο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει το ρέμα της Όρλας στο μονοπάτι απο Αγία Βαρβάρα για Πύργο. Παλιότερα ήταν δίτοξο αλλά δυστυχώσ το...

Υπέροχο μονότοξο γεφύρι το οποίο βρίσκεται κοντά στο νεκροταφείο του χωριού και γεφυρώνει τον ποταμό Ζιάσακα ο οποίος είναι παραπόταμος του...

Πέτρινο πανέμορφο και μεγάλο σε μέγεθος γεφύρι το οποίο βρίσκεται μέσα στην υπέροχη χαράδρα του ποταμού Ζιάσακα παραπόταμου του Σαραντάπορου.

Μίκρό πέτρινο γεφυράκι το οποίο βρίσκεται μέσα στην Αγία Βαρβάρα.

Το γεφύρι βρίσκεται πάνω από το νερόμυλο στο χωριό Αμάραντος Κόνιτσας. Γεφυρώνει παραπόταμο του Σαραντάπορου ποταμού και εξυπηρετούσε κυρίως την...

Μεσαιωνική γέφυρα η οποία βρίσκεται έξω απο το Μπουραζάνι Κονίτσης.

Μικρό πέτρινο γεφυράκι που οδηγεί στην βρύση του Παπαλεξίου. Γεφύρώνει ρέμα του χωριού το οποίο χύνεται στον Σαραντάπορο.

Πέτρινο τοξωτό γεφύρι το οποίο βρίσκεται λίγο έξω απο τον οικισμό και δυστυώς είναι θαμμένο κάτω απο τόνους σκουπιδιών. Γεφυρώνει ρέμα του χωριού...

Μικρό πέτρινο γεφυράκι που οδηγεί στην οικία του Ξάνθου. Γεφύρώνει ρέμα του χωριού το οποίο χύνεται στον Σαραντάπορο.

Μικρό πέτρινο γεφυράκι που οδηγεί στην οικία του Νάτσου. Γεφύρώνει ρέμα του χωριού το οποίο χύνεται στον Σαραντάπορο.