Γανναδιό

Μικρό πέτρινο γεφυράκι που οδηγεί στην βρύση του Παπαλεξίου. Γεφύρώνει ρέμα του χωριού το οποίο χύνεται στον Σαραντάπορο.

Πέτρινο τοξωτό γεφύρι το οποίο βρίσκεται λίγο έξω απο τον οικισμό και δυστυώς είναι θαμμένο κάτω απο τόνους σκουπιδιών. Γεφυρώνει ρέμα του χωριού...

Μικρό πέτρινο γεφυράκι που οδηγεί στην οικία του Ξάνθου. Γεφύρώνει ρέμα του χωριού το οποίο χύνεται στον Σαραντάπορο.

Μικρό πέτρινο γεφυράκι που οδηγεί στην οικία του Νάτσου. Γεφύρώνει ρέμα του χωριού το οποίο χύνεται στον Σαραντάπορο.

Μικρό πέτρινο γεφυράκι που οδηγεί στην οικία του Γιούσιου. Γεφύρώνει ρέμα του χωριού το οποίο χύνεται στον Σαραντάπορο.