Μόλιστα

Βρίσκεται έξω απο την Μόλιστα Κονίτσης. Σώζεται ένα τμήμα του, το υπόλοιπο είναι χωμένο στη κοίτη του Βουρκοποτάμου.

Ανήκει στην κοινότητα της Μόλιστας . Γεφυρώνει ρέμα του Σαραντάπορου, παραπόταμου του Αώου. Η χρονολογία κατασκευής του είναι άγνωστη. Ο μάστορας...