Δήμος Μετσόβου

Ζευκτό γεφυράκι το οποίο βρίσκεται μέσα στο μουσείο υδροκίνησης του Ανθοχωρίου.

Πέτρινο γεφύρι το οποίο βρίσκεται μέσα στο μουσείο υδροκίνησης του Ανθοχωρίου και συγκεκριμένα δίπλα απο τον νερόμυλο! Γεφύρώνει το ρέμα της...

Βρίσκεται ανάμεσα στα χωριά Βοτονόσι και Ανθοχώρι. Γεφυρώνει τον μετσοβίτικο παραπόταμο του Αράχθου. Χτίστηκε το 1707 με χορηγία του Γιάννη Σπανού...

Τα υπολλείματα του μονότοξου γεφύριου που βρισκόταν στη διαδρομή απο Ιωάννινα προς Μέτσοβο, κοντά στο χωριό Μεγάλο Περιστέρι. Καταστράφηκε κατά...

Πέτρινο μονότοξο που βρίσκεται, εντός του οικισμού, στο χωριό Μεγάλο Περιστέρι. Γεφυρώνει ρέμα του Μετσοβίτικου, ο οποίος καταλήγει στον Άραχθο....

Βρίσκεται, εντός του οικισμού, στο χωριό Ανθοχώρι Μετσόβου. Γεφυρώνει ρέμα του Μετσοβίτικου, παραπόταμο του Αράχθου. Λίγο παρακάτω υπάρχει,...