Ανήλιο

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο γεφύρωνε το μονοπάτι το οποίο ένωνε το Μέτσοβο με το Ανήλιο.