Ανθοχώρι

Μικρό γεφυράκι το οποίο γεφυρώνει το ρέμα της Γκούρας και σύμφωνα με μαρτυρία μιας κατοίκου βρίσκεται εκεί απο την αρχαιότητα.

Βρίσκεται, εντός του οικισμού, στο χωριό Ανθοχώρι Μετσόβου. Γεφυρώνει ρέμα του Μετσοβίτικου, παραπόταμο του Αράχθου. Δίπλα του υπάρχει η...

Βρίσκεται έξω από το ανθοχώρι και πολύ κοντά στο εργοστάσιο της ΔΕΗ κοντάστην κοίτη του Μετσοβίτικου ποταμού. Γεφυρώνει το ρέμα της Γκούρας στα...

Βρίσκεται στο χωριό Ανθοχώρι Μετσόβου, μέσα στις εγκαταστάσεις του Παρκου Υδροκίνησης, το οποίο δημιουργήθηκε στα ερείπια εγκαταλελειμμένου...

Βρίσκεται στο χωριό Ανθοχώρι Μετσόβου, μέσα στις εγκαταστάσεις του Παρκου Υδροκίνησης, το οποίο δημιουργήθηκε στα ερείπια εγκαταλελειμμένου...

Ζευκτό γεφυράκι το οποίο βρίσκεται μέσα στο μουσείο υδροκίνησης του Ανθοχωρίου.

Πέτρινο γεφύρι το οποίο βρίσκεται μέσα στο μουσείο υδροκίνησης του Ανθοχωρίου και συγκεκριμένα δίπλα απο τον νερόμυλο! Γεφύρώνει το ρέμα της...

Βρίσκεται, εντός του οικισμού, στο χωριό Ανθοχώρι Μετσόβου. Γεφυρώνει ρέμα του Μετσοβίτικου, παραπόταμο του Αράχθου. Λίγο παρακάτω υπάρχει,...