Γότιστα

Μικρό γεφυράκι το οποίο συναντάμε στην πλατεία οπού βρίσκεται και η βρύση του Παλασκα στη Γότιστα.