Δήμος Πωγωνίου

Τρίτοξη γέφυρα η οποία ανατινάχτηκε απο τα ελληνικά στρατεύματα το 1940 για να ανακόψουν την προέλαση των Ιταλών.

Το γεφύρι χτίστηκε το 1926 και βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα της περιοχής Πωγωνίου στο σημείο της χαράδρας που περνάει το μονοπάτι από το Δολό...

Πρόκειται για ένα πέτρινο μονότοξο γεφύρι του οικισμού της Κάτω Λάβδανης. Γεφυρώνει τον Κοσοβίτικο ποταμό.

Τα δυο γεφύρια βρίσκονται στη περιοχή της Κάτω Λάβδανης. Πρόκειται για μοναδική κατασκευή "δίδυμων γεφυριών" που σχηματίζουν γωνία 90 μοιρών...

Το γεφύρι βρίσκεται στο Βρίστοβο, πρώην Βράστοβα. Γεφυρώνει ρέμα που χύνεται στον κοσοβίτικο. Η αρχική ονομασία προέρχεται από τον χτίστη του...

Το γεφύρι της Θεοτόκου βρίσκεται λίγο έξω από το χωριό της Πωγωνιανής. Δίπλα του υπάρχει το ομώνυμο εξωκκλήσι. Πρόκειται για ένα παλιό ξυλογέφυρο...

Τετράτοξη μεγάλη γέφυρα με τρία βοηθητικά παράθυρα η οποία γεφύρωνε τον Γορμό ποταμό και εξυπηρετούσε το μεγάλο ντερβένι Ιωάννινα - Άγιου Σαράντα...

Το θεογέφυρο στον ποταμό Δρίνο είναι ενά ακόμη φυσικό γεφύρι που υπάρχει σε ποταμό της Ηπείρου.

Το γεφύρι βρίσκεται λίγο έξω από το χωριό Πωγωνιανή. Προκείται για ένα μονότοξο γεφύρι που γεφυρώνει ρέμα που χύνεται στον Δρίνο ποταμό. Το έτος...

Βρίσκεται στη τοποθεσία «Ξυλογέφυρο», που είναι έξω από το χωριό Δολό (νομός Ιωαννίνων), στη χαράδρα του Κουβαρά και γεφυρώνει το ομώνυμο ρέμα του...