Βρίστοβο

Το γεφύρι βρίσκεται στο Βρίστοβο, πρώην Βράστοβα. Γεφυρώνει ρέμα που χύνεται στον κοσοβίτικο. Η αρχική ονομασία προέρχεται από τον χτίστη του...