Κάτω Λάβδανη

Πρόκειται για ένα πέτρινο μονότοξο γεφύρι του οικισμού της Κάτω Λάβδανης. Γεφυρώνει τον Κοσοβίτικο ποταμό.

Τα δυο γεφύρια βρίσκονται στη περιοχή της Κάτω Λάβδανης. Πρόκειται για μοναδική κατασκευή "δίδυμων γεφυριών" που σχηματίζουν γωνία 90 μοιρών...