Γερακάρι

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει το ένα από τα τρία ρέματα που σμίγουν στην περιοχή Βαθύρεμα. Πρόκειται για βυζαντινό γεφύρι (...

Πέτρινο μονότοξο οδογέφυρο το οποίο γεφυρώνει τον χείμμαρο Βαθύρεμα μετά την συμβολή και των τριών ρεμάτων της περιοχής. Κατασκευάστηκε στις αρχες...