Δήμητρα

Δίτοξο γεφύρι που γεφυρώνει το χείμαρο της Δήμητρας. Θα το συναντήσουμε στη θέση Τσίγκινες. Το γεφύρι της Δήμητρας κατασκευάστηκε στα τέλη του...