Πλατύκαμπος

Πέτρινο τετράτοξο γεφύρι που γεφυρώνει το χείμαρρο του Ασμακίου ανάμεσα στα χωριά Πλατύκαμπος και Ελευθέριο. Κατασκευάστηκε πιθανότατα στα τέλη...