Ποταμιά

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει το μέγα ρέμα που χύνεται στο Αιγαίο Πέλαγος. Χτίστηκε το 1858 με χρήματα που διέθεσε ο γιατρός...