Άγιος Λαυρέντιος

Πέτρινο δίτοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει τον Βρύχωνα ποταμό. Δυστυχώς έχουν γίνει κάποιες άκομψες παρεμβάσεις με τσιμέντο πάνω στο σώμα του...