Άνω Γατζέα

Πέτρινο γεφύρι το οποίο βρίσκεται πάνω απο τις γραμμές του τρένου στον σταθμό της Άνω Γατζέας.