Τσαγκαράδα

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει τον Μυλοπόταμο. Ενδέχεται να είναι το παλιότερο γεφύρι στο Πήλιο.