Άγιος Βησσαρίων

Πέτρινο μονότοξο γεφύρι που γεφυρώνει χείμαρρο που χύνεται στον Πορταϊκό ποταμό. Χτίστηκε το 1530. Βρίσκεται στη θέση Κεραμίδι μέσα στον οικισμό...