Ξηρόκαμπος

Μονότοξο γεφύρι το οποίο γεφυρώνει το ρέμα του Μπουντζά που λίγο πιο κάτω ενώνεται με το Κακοπλευρίτικο ρέμα για να καταλήξει στον ποταμό Ίωνα και...

Μονότοξο γεφύρι με ημικυκλικό τόξο το οποίο βρίσκεται βορειοανατολικά του χωριού σε μία μαγευτική περιοχή. Γεφυρώνει τον ποταμό Μπουτζά που...